Literatuur

Op deze pagina treft u een overzicht van de teksten die tijdens de cursus worden behandeld. Wanneer u de cursus bestelt krijgt u de twee readers en het boek Evolutionair Denken van Chris Buskes thuisgezonden, waarin al deze teksten zijn opgenomen.

Tijdens de cursus zullen studenten aan de hand van studievragen op het forum de literatuur kunnen verwerken en bediscussiëren.

De cursus is inhoudelijk gesplitst in twee delen: 1) Darwin en zijn tijdgenoten en 2) Het hedendaagse filosofisch debat. Per cursusdeel wordt een selectie van teksten gelezen, die hieronder staan gespecificeerd. Op het forum staat een gedetailleerde leesplanning voor de cursus, met een nadere specificering van de te lezen teksten.

Deel 1: Darwin en zijn tijdgenoten

Secundaire literatuur

 1. Chris Buskes, Evolutionair Denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, (5e druk; Amsterdam 2009) 9-38 (hfdst. 1 “Op het spoor van de evolutie”).
 2. Michael Ruse, “The Origin of the Origin,” in M. Ruse & R. Richards ed., The Cambridge Companion to the “Origin of Species” (Cambridge 2009) 1-13.
 3. Robert J. Richards, “Darwin’s Theory of Natural Selection and Its Moral Purpose” in: M. Ruse & R. Richards ed., The Cambridge Companion to the “Origin of Species” (Cambridge 2009) 47-66.
 4. A. J. Lustig, “Darwin’s Difficulties” in: M. Ruse & R. Richards ed., The Cambridge Companion to the “Origin of Species” (Cambridge 2009) 109-128.
 5. Steven J. Gould, Ever Since Darwin, (New York 1977) 21-27 (“Darwin’s Delay”).
 6. Robert J. Richards, “Darwin on Mind, Morals, and Emotions” in: J. Hodge and G. Radick ed., The Cambridge Companion to Darwin (2e druk; Cambridge 2009) 96-119.

Primaire literatuur

 1. William Paley, Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity (London 1802) 9-13, 57-58.
 2. Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London 1859) 171-172, 186-194.
 3. Alfred Russel Wallace, “The origin of human races and the antiquity of man deduced from the theory of “Natural Selection”, Journal of the Anthropological Society of London 2 (1864),  clviii-clxx.
 4. Alfred Russel Wallace, “Review of Sir Charles Lyell on geological climates and the origin of species,” Quarterly Review, 126 (1869), 359-394.
 5. Charles Darwin, The Descent of Man, and selection in relation to sex, (London 1871) hoofdstuk 2 & 3, 34-106.
 6. Thomas Huxley, “On the Hypothesis that Animals are Automata and Its History,” Fortnightly Review 22 (1874) 555-589, Reprinted in Method and Results: Essays by Thomas H. Huxley (New York 1899) 199-250.
 7. William James, “Are We Automata?” Mind 4 (1879) 1-22.

Deel 2: Het hedendaagse filosofische debat

Evolutionair denken in de cognitiefilosofie en morele filosofie

 1. K. Sterelny, “Darwinian concepts in the philosophy of mind” in: J. Hodge and G. Radick ed., The Cambridge Companion to Darwin (2e druk; Cambridge 2009) 323-344.
 2. A. Rosenberg, “Darwinism in moral philosophy and social theory” in: J. Hodge and G. Radick ed., The Cambridge Companion to Darwin (2e druk; Cambridge 2009) 345-367.

Evolutie en bewustzijn

 1. C. Buskes, Evolutionair Denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (5e druk; Amsterdam 2009) 187-215 (hfdst. 8 “Evolutie en bewustzijn”).
 2. D. Dennett, Consciousness Explained (London 1991) 171-226 (hfdst. 7 “The Evolution of Consciousness”).

De evolutie van cultuur

 1. C. Buskes, Evolutionair Denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (5e druk; Amsterdam 2009) 217-240 (hfdst. 9 “De evolutie van cultuur”).
 2. A. Mesoudi, Cultural Evolution; how Darwinian theory can explain human culture & synthesize the social sciences (Chicago 2011) 25-54 (hfdst. 2 “Cultural Evolution”).

Evolutie en de moraal

 1. Chris Buskes, Evolutionair Denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (5e druk; Amsterdam 2009) 297-322 (hfdst. 12 “Evolutie en de moraal”).
 2. F. de Waal, Primates and Philosophers; How Morality Evolved (Princeton 2006) 3-22.

 Is evolutie doelgericht? Gould vs. Dawkins

 1. S. J. Gould, Full house: the spread of excellence from Plato to Darwin (New York 1996) 167-175.
 2. R. Dawkins, “Recensie van S.J. Gould, Full House” in: A Devil’s Chaplain: Selected Essays (London 2003) 206-217.