Leerdoelen & toetsing

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • vergroten van vaardigheid in het zoeken naar secundaire literatuur mbv bibliothecaire en andere wetenschappelijke zoeksystemen
 • vergroten van vaardigheid in het analyseren van relevante bronnen
 • vergroten van vaardigheid in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek en het opstellen van een onderzoeksplan
 • vergroten van vaardigheid in het schrijven van een theoretisch ingekaderd, goed onderbouwd en helder uitgewerkt wetenschappelijk werkstuk
 • vergroten van vaardigheid in het verzorgen van een presentatie over een wetenschappelijk onderzoek

Specifieke leerdoelen

 • vergroten van ervaring met het bestuderen van primaire filosofische teksten
 • verwerven van inzicht in de onderlinge verwevenheid van de wetenschappen
 • verwerven van bekendheid met de historische benadering van de filosofie en de wetenschap
 • verwerven van kennis over de invloed van de evolutietheorie op verschillende filosofische disciplines
 • verwerven van inzicht in hedendaagse discussies binnen de cognitiefilosofie en de ethiek
 • herkennen van fenomenen die zich lenen voor een evolutionaire benadering

Toetsing

Studenten krijgen voor drie onderdelen een cijfer: 1) hun antwoorden op de wekelijkse literatuurvragen / hun bijdrage aan de discussie, 2) hun onderzoeksopzet en de presentatie daarvan en 3) het eindwerkstuk. Deze cijfers tellen elk mee voor het eindcijfer in de volgende verhoudingen:

 • Antwoorden op literatuurvragen: 20%
 • Onderzoeksopzet/presentatie: 20%
 • Wetenschappelijk werkstuk: 60%