Monthly Archives: November 2015

Programma 2e bijeenkomst 2015

Morgen komen we bijeen voor de 2e bijeenkomst van dit collegejaar. Ditmaal ligt de focus op de tweede reader over evolutie in het hedendaags filosofisch debat. Vooraf zal Frank vanuit zijn primaire expertise een college geven over iets dat niet direct in de cursusmaterialen ter sprake is gekomen: ontwikkelingen in de 20e-eeuwse cognitiefilosofie. Die worden vervolgens in verband gebracht met de onderwerpen die wel in de cursus aan bod zijn gekomen. We bespreken daarna de belangrijkste vragen die aan bod zijn gekomen tijdens de wekelijkse vragenrondes, en tot slot gaan we in op de afronding van de cursus: de presentatie en het eindpaper.

Het programma:

10:30u Ontvangst met koffie/thee
11:00u Lezing Frank over ontwikkelingen in de cognitiefilosofie
12:30u Lunch
13:30u Bespreking thema’s reader II
15:30u Informatie over presentaties en beoordelingscriteria eindwerkstuk
16:30u Einde dag

Gedurende de dag zullen we meerdere korte pauzes inlassen.