Monthly Archives: November 2014

Programma bijeenkomst 15 november

Op zaterdag 15 november komen we bij elkaar voor de 2e bijeenkomst van de cursus in studiejaar 2014/2015. Het thema van de bijeenkomst zal het tweede deel van de literatuur zijn, over evolutie in het hedendaagse filosofische debat. De onderwerpen van de afgelopen weken zullen de revue passeren, en daarnaast zal aandacht worden besteed aan de beoordelingscriteria voor het eindwerkstuk en de presentaties die tijdens bijeenkomst 3 gegeven gaan worden.

De bijeenkomst vindt weer plaats in het Studiecentrum Nijmegen (Erasmuslaan 9), op deze pagina treft u een routebeschrijving.

Programma
Vanaf 10:30 Ontvangst met koffie/thee
11:00 – 13:00u Bespreking thema’s:
– Evolutionair denken in de cognitiefilosofie en morele filosofie
– Evolutie en bewustzijn
– De evolutie van cultuur
13:00 – 14:00 Lunchpauze (we wandelen weer naar het sportcentrum)
14:00 – 15:30 Bespreking thema’s:
– De evolutie van cultuur (vervolg)
– Evolutie en de moraal
– Is evolutie doelgericht? Gould vs. Dawkins
15:30 – 16:00 Informatie over presentaties en beoordelingscriteria eindwerkstuk
16:00 Einde van de dag